วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

PROFILE

Name: Thamonwan Ngernthip
Nickname: Ploy 
Born: 17 February 1997 
Age: 16 
Blood type: B
From: Nonthaburi, Thailand 
School: Satrinonthaburi School
My favorite quote: Nothing's impossibleไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น